210200 - FD Rein - 1 l

210200: FD Rein - 1 l

HygiŽnische bierglazenreiniger
- Lost vetresten snel en volledig op en zorgt na reiniging voor stabiel bierschuim in het glas
- Houdt borstels en spoelbak schoon
- Geur- en smaakloos
- Streeploos resultaat

Fles
12 flessen per doos
42 dozen per pallet (504 flessen)
1103 g
5420015506628
1
9.3
Gevarenaanduidingen:
H315 Skin Irrit. 2: Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H412 Aquatic Chronic 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Aanmelden

Gerelateerde artikelen

Artikelnr Omschrijving Eenheid
118320
210200: Glazenborstel
Glazenborstel
10 Stuk